67 13 70 30

Trafostasjon Horten - X-treme spilekledning

Termobehandlet bambus for eksteriør i dimensjon 40×90 mm
Arkitekt: Norconsult