Salgsbetingelser

Betingelser proff og forhandlersalg. For forbrukersalg, se lenger ned.

 1. TILBUD
  Skriftlig tilbud er generelt gyldig i 30 dager fra tilbudsdato med forbehold om at det er varer på lager,
  med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Hardstuff vil på generelt grunnlag ikke være ansvarlig
  for mangler i mengdeberegning, i tilbud eller i ordrbekreftelsen.
 2. ORDRE
  Ordre på lagervarer er notert og bekreftet når ordrebekreftelse er sendt kjøper, fortrinnsvis pr. e-post.
  Kjøper plikter og kontrollere at den noterte ordre er i overensstemmelse med det avtalte. I motsatt
  fall må det gis beskjed uten ugrunnet opphold. Skal varen leveres direkte fra produsent, anses
  ordren endelig bekreftet når kjøper får spesifikk beskjed. I slik tilfelle er ordrebekreftelsen å anses
  som en midlertidig avtale mellom kjøper og selger (IP) om spesifikasjon og pris.
 3. SALGSPANT
  Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, inkl. renter og omkostninger, er fullt
  betalt, i.h.t. pantelovens §§ 3-14 og 3-22.
 4. FORCE MAJEURE OG ANDRE HINDRINGER – ANNULLERING AV ORDRE
  Hvis det foreligger manglende eller mangelfull levering som skyldes forhold som selger ikke er herre
  over, kan selger helt eller delvis annullere salget eller utsette leveringen. Selger er i så fall ikke pliktig
  til å levere erstatningsvarer.
 5. FORSINKELSE
  Selger er ikke ansvarlig for leveringstidspunkt hvis ikke annet er avtalt spesielt, og heller ikke
  ansvarlig for følgeskader ved forsinket leveranse da vi kun formidler frakt. Forsinkelse gir ikke kjøper
  anledning til å annullere, med mindre forsinkelsen skyldes forhold selger har kontroll over.
 6. REKLAMASJON
  Kjøper/mottaker plikter å kontrollere/undersøke varene straks ved mottagelse for å kontrollere
  eventuelle feil eller mangler og umiddelbart melde dette skriftlig til selger. Reklamasjon som skyldes
  skade påført ved transport skal umiddelbart angis skriftlig til fraktfører ved påføring på fraktseddel.
  Annen reklamasjon må avgis skriftlig til selger innen 8 dager fra mottak med angivelse av
  reklamasjon grunn og omfang. I motsatt fall anses varen som godtatt. Varer som det reklameres på
  må oppbevares forsvarlig og stilles til selgers disposisjon uten å være videre bearbeidet. Varene skal
  ikke returneres til selger uten forutgående avtale. Reklamasjon gir ikke rett til å holde betaling av
  faktura tilbake. HARDSTUFF AS dekker ikke følgeskade som oppstår som følge av manglene
  kontroll av varene selv om reklamasjonen på produktet tas til følge. Dette gjelder også feil bruk eller
  montering av produktene, i.h.t. monteringsveiledning vedlagt i pakkene eller levert fra selger. Ved
  mangel av monteringsveiledning plikter kjøper aktivt å skaffe seg denne fra selger eller selgers
  hjemmeside.
 7. KLASSIFISERING PARKETT
  HARDSTUFF AS sin parkett tilbys i sorteringer og klassifiseres som aktiv og natur. Aktiv
  sortering kjennetegnes ved at den har stort fargespill, fargevariasjoner, stor kvist, fast kvist, utbedret,
  sparklet kvist, fremtreden trestruktur, tillat ytved og tillat med delte bord i pakken. Natur er en finere
  sortering med noe kvist og fargespill.
 8. PRIS- OG LEVERINGSBETINGELSER
  Alle priser er å forstå opplastet selgers lager når annet ikke er avtalt. Kjøper overtar risikoen fra
  samme tidspunkt. Dette gjelder selv om selger arrangerer og legger ut for frakt til kjøper. Er ordren
  notert for levering direkte fra produsent og forbehold tatt om endring i valutakurs og/eller andre
  kostnader, vil endringer som finner sted belastes/godskrives kjøper. Direkteleveranser/
  spesialbestillinger faktureres ved ankomst. Alle priser er eks. MVA. For lagerleveringer tilkommer et
  ekspedisjonsgebyr på kr. 160,- pr. ordre.
 9. BETALINGSBETINGELSER
  Fakturadato er lik leveringsdato. Forfall er 30 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt. Etter
  forfall beregnes morarenter etter de til enhver tid gjeldende satser.
 10. ERSTATNING
  Ved feil eller mangler har selger rett til å levere erstatningsvarer eller gi prisavslag. Feil som følge av
  feil bruk eller skade påført ved bearbeiding eller lignende er selger uvedkommende. Selgers ansvar
  begrenser seg i alle tilfelle til varens verdi.
 11. RETUR AV VARER
  Varer som det avtales retur av (avtales i hvert enkelt tilfelle), selv om det ikke er pga. reklamasjon,
  skal returneres i uåpnet original emballasje. En returavgift på 20 % av kjøpesummen pluss
  returomkostninger påløper kjøper. For varer som er spesialbestilt, direkte fra produsent, er det ikke
  returrett. Paller/pakker som er åpnet, krediteres ikke. Ved retur av standard lagervarer må kjøper
  dekke fraktkostnadene selv. Ved avtalt retur av varer vil HARDSTUFF AS foreta egen
  mottakskontroll for godkjenning av varer.
  Forøvrig gjelder Norsk standard NS 8409.

 

Forbrukersalg

Bestilling
Alle bestillinger skal sendes på epost til ordre@hardstuff.no. Vi trenger fakturaadresse, leveringsadresse og mobilnummer til kontaktperson ved levering. Skal du hente selv på lager trenger vi bare fakturaadresse.

Ordrebekreftelse
Etter mottatt bestilling, vil du motta en ordrebekreftelse på epost. Vi oppfordrer alle kunder til å kontrollere at ordren stemmer med riktig antall, produktnummer etc. Hvis vi ikke får tilbakemeldinger om feil snarest mulig, antas det at ordren stemmer.

Faktura
Hardstuff AS sender primært elektronisk faktura. Hvis du ønsker en skriftlig faktura til regnskap e.l., så ta en utskrift av vedlegget. Du vil ikke motta noen egen papirfaktura per post.

Betaling
Betaling skal være mottatt før utkjøring/henting fra lager, med mindre annet er avtalt. Betaling kan kun gjøres via bank. Du kan ikke betale med kort på lageret.

Frakt og mottak
Hardstuff kan besørge frakt til ønsket leveringssted i hele landet. Vi bruker eksterne transportører og er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser under transport. Vi vil informere etter beste evne angående eventuelle forsinkelser, men presiserer at alle oppgitte leveringstider er veiledende og kan avvike. Varer leveres fortrinnsvis på pall. Dersom det er hindringer i veien (bom, smal vei, bratt vei, undergang etc.) leveres varer så nær destinasjonen det er praktisk mulig.

OBS! Varene bæres ikke inn i hus eller opp trapper/etasjer, men settes på bakkenivå, så nært transportøren kommer. Dersom det er ønskelig med bæring må dette bestilles separat og priser vil avhenge av mengde og avstand fra bil. Eventuell kranbil må bestilles og prises separat. Ved mottak av varer må mottager selv sørge for nødvendig utstyr eller mannskap for lossing. Det er som regel kun én mann på bilen og mange av våre produkter er store/tunge.

Henting fra lager
Lageret er normalt åpent 8-16 på hverdager. Noe ventetid må påregnes ved henting. Varer kan ikke hentes etter stengetid, annen enn etter helt eksplisitt avtale med Hardstuff.


Produktkontroll
Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er montert.
VIKTIG! Dersom det er utvendige/synlige skader ved levering må dette skrives på fraktbrevet ved mottak, slik at vi kan ta saken videre med transportselskapet. Innvendige skader som ikke er synlige ved levering, men oppdages ved åpning/fjerning av emballasje må rapporteres med en gang.

Reklamasjon
Før feil meldes til Hardstuff, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Hardstuff har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Hardstuff slik at Hardstuff kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Hardstuff melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Retur
Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele enheter (kartong, plate, bord) i retur. Alle returer skal avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Varer skal returneres på forsvarlig måte og i uskadd stand. Kostnad for returfrakt faller på kunden. Det tilkommer en handling-kostnad på 490kr ved retur.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

Naturprodukter er ikke perfekte
Les alltid våre artikler om “anbefalinger og forbehold” for å få en grunnleggende forståelse for fargeforskjeller og andre aksepterte variasjoner ved våre produkter.