67 13 70 30

Rammer og Felt

Det er mange måter å designe en terrasse på. Vi anbefaler at man setter av litt tid til planlegging, for best mulig resultat.

Rammer
Innramming og bruk av felter er en smart måte å dele opp terrassen på. Det gir både en fin estetisk effekt, samtidig som det gir teknisk gode løsninger og skjøter. Vi anbefaler for eksempel alltid tverrgående bord fremfor å skjøte kortsidene butt-i-butt.

Klassisk ramme

teetertw

Design
Det er ingen fasit på hvordan man designer en terrasse, men her er noen prinsipper og metoder du kan følge.

FELT/RAMMER

Vi anbefaler inndeling av Fiberon-terrassen i felt