67 13 70 30

"Øya" på brygga i Porsgrunn

Fiberon Seaside Grey montert på Bratsberg Brygge i Porsgrunn sentrum