67 13 70 30

Hotell & Restaurant

Diverse bambusreferanser fra hotell, restaurant og cafe