67 13 70 30

Garanti

Hva betyr egentlig en garanti?

En garanti kan bety så mangt, avenging av hva slags produkt og bruksområde man snakker om. Det som betyr noe når det gjelder garantier er hva garantien dekker, hvor lenge den varer og hvilke forbehold som gjelder. Når det gjelder byggevarer handler dette som regel om hvilken funksjon produktet skal oppfylle, men det kan også innbefatte estetiske kvaliteter. For eksempel kan et terrassebords funksjon sies å være intakt så lenge planken ligger mellom to bjelker og du kan trå på den, mens den er både flisete, misfarget og stygg, for å sette det litt på spissen. Normal funksjonsgaranti for terrasser pleier å inkludere garanti mot råte og sprekker over en viss størrelse, mens noen produsenter garanterer kun mot funksjonstap og skade forårsaket av definerte arter av mykråtesopp (!), med andre ord en ganske smalt definert garanti.

Vi oppfordrer alle til å sjekke hva garantien faktisk dekker, og ikke se seg blind på markedsføringen med “30 år”, “50 år” og “livstidsgaranti”. Det finnes mange produkter som så vidt henger sammen etter 10 år som fortsatt oppfyller garantien sin.

La oss derfor bli litt konkrete. Fiberon-garantien dekker selvfølgelig funksjonsskader pga sopp, men også produksjonsfeil, flising, delaminering og råte. I tillegg har Fiberon en “estetisk garanti” som dekker flekkdannelser, falming og fargeendringer. Flekkgarantien til boligbruk dekker mat/drikke som normalt kan forventes å finne på en boligterrasse (ja, ketchup og grillfett er inkludert :). Det finnes neppe det produkt i verden som er 100% sikret mot fargeendringer, så falmegarantien er en såkalt “gradert garanti”. Dvs at fargeendringer ikke skal overstige en faktor på 5 Delta E (Hunter). Dette blir fort veldig teknisk, så vi nøyer oss med å at produktet vil kun endre farge marginalt over tid.

OBS! Denne artikkelen er ikke ment å være et fullstendig garantidokument. Komplett dokument får du av oss på forespørsel. Bare send en mail til firmapost@hardstuff.no. 

Garantitider Fiberon

Symmetry

Funksjonsgaranti 25 år
Farge/falmegaranti 25 år

Sanctuary

Funksjonsgaranti 25 år
Farge/falmegaranti 25 år

Armour Guard

Funksjonsgaranti 20 år
Farge/falmegaranti 20 år