67 13 70 30
Montering terrasse

Fiberon - anbefalinger og forbehold

Fiberon terrassegulv er vedlikeholdsfritt og derfor meget enkelt å leve med. Det er likevel en del hensyn du må ta i forbindelse med montering og bruk. Her følger en oversikt over de viktigste punktene.

Avstand og Lufting
Alle materialer beveger seg mer eller mindre. Nøkkelordet er luftsirkulasjon. Dvs du må ha lufting på alle sider rundt terrassen, minimum 20mm. Kompositten kan utvide seg noe i varmen, derfor anbefales 2mm klaring mellom endeskjøtene ved montering under 15C. Under terrassen må du ha minst 4cm lufting.

Bjelkeavstand
Anbefalt senteravstand mellom bjelkene er 40cm.

Start og avslutning
Det er viktig med en god start og en en pen avslutning. Vi leverer egne starteklips til bruk inn mot vegg og rettkant-bord (bord uten spor på siden) til avslutninger, trinn etc.

Rammer
Vi anbefaler å benytte rammer på alle yttersider og til seksjonering av terrassen. Da unngår du endeskjøter og får et estetisk finere uttrykk.

ArmorGuard Seaside Gray02

Seksjonert terrasse med tverrgående rammebord i midten

Horizon Ipe - innrammet avslutning

Horizon Ipe – innrammet avslutning

Fiberon terrassegulv - seksjonert med ramme. Flott utført!

Fiberon terrassegulv – seksjonert med ramme. Flott utført!

Rengjøring
Vi skiller mellom vedlikehold og rengjøring. Fiberon terrassegulv er vedlikeholdsfritt, dvs ingen pussing, oljing eller beising er nødvendig. For å rengjøre gulvet er alt du trenger litt vann og en kost eller gjerne en høytrykksspyler.

Se fullstendig teknisk monteringsanvisning i vårt hjelpesenter.