Fiberon Symmetry Graphite

Fiberon terrasse og rekkverk. Pent utført med rammer og tverrbord på dette prosjektet på Kløfta.