Oberst Rodes vei

Gjennomført design og utførelse på Nordstrand, med Fiberon-terrasse. Entreprenør: Totalbygg 1.

Fiberon® Seaside Grey