Kaldnes Brygge Tønsberg trinn 2

Andre byggetrinn med Parklex Copper på Kaldnes Brygge