Brannklasse og bruksklasse

Høy brannklasse (Bamboo X-treme™ har klasse B-S1,d0) har sine åpenbare fordeler, mens bruksklassen kan ha stor betydning for levetiden.

Bamboo X-treme® har brannklasse B-S1,d0. Dette er høyeste mulige brannklasse for trevirke. Normalt må treverket impregneres med kjemikalier for å oppnå denne klassen, men det er ikke tilfelle med Xtreme. Den har høyeste brannklasse kun pga sin høye tetthet og produksjonsmetode. Ingen over, kanskje noen ved siden

Bamboo X-treme® har bruksklasse 4. Dette sier deg kanskje ikke så mye, men klassen sier noe om hva terrassen din faktisk tåler fra omgivelsene. Nedenfor er utdrag fra en artikkel fra Treteknisk Institutt som beskriver klassene på en oversiktlig måte.  Materialer som har bruksklasse 4 tåler direkte kontakt med jord/ferskvann. Dvs den kan stå i jorda uten å råtne. Det er kun de færreste treslag som kan (enkelte arter av tropisk tømmer som står på rødlista til Regnskogfondet). Kebony, som er mye brukt i Norge, har i sin garanti som vilkår at produktet er anvendt i bruksklasse 3, kilde Kebonys egne nettsider.

 

Fra Treteknisk Institutt:

Tre er et levende materiale. Vann, vind, sol og temperatursvingninger vil påvirke treproduktenes levetid. Hvilken brukssituasjon treet skal brukes i, stiller ulike krav til holdbarheten av treslaget. Jo mer krevende omgivelser, jo høyere krav til holdbarhet.

Standard NS-EN 335-1:2006 definerer ulike bruksklasser ut fra brukssituasjonen:

Oversikt bruksklasser. Kilde:Treteknisk Institutt